Alljärgnev on Ropka Värvikoda OÜ (edaspidi “Ropka Värvikoda”) veebilehe www.varvikoda.ee (edaspidi “Veebileht”) informatsiooni kogumise ja avaldamise kord (edaspidi “Privaatsuspoliitika”). Mõiste Veebileht alla kuulub ka andmete kogumine ja töötlemine läbi meeldetuletus- ja uudiskirjade, sotsiaalmeedia, telefoni ja e-maili.

Oma tegevuses juhindume Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest strateegiast ja muudest kehtestatud andmekaitse normatiividest. Andmesubjektiks on Veebilehe kasutaja, kelle andmeid töödeldakse teenuse osutamiseks (edaspidi “Kasutaja).

Milliseid andmeid kogume?

Me salvestame, töötleme ja kasutame oma Veebilehel järgimisi andmeid:

 • kontaktandmed, s.h. nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Kasutaja IP-aadress;
 • Kasutaja tegevused Veebilehel;
 • Veebilehe sirvimisel kasutatud seadme tüüp, tarkvara, IP-aadress ja seadme asukoht.
 • “Küpsised”, mis on vajalikud Veebilehe kasutamiseks;
 • Ropka Värvikoda ja osapoolte meilivestluse sisu;
 • Telefonikõned.

Millistel eesmärkidel andmeid kogume?

Me kasutame kogutud andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuse osutamisega seotud muudatuste ja probleemide korral ühenduse võtmiseks;
 • Teenuse kvaliteedi parandamiseks;
 • Veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks;
 • Tagasiside saamiseks;
 • Turunduslikel eesmärkidel.

Küpsiste poliitika

Parima kasutajakogemuse loomiseks  ja klienditeeninduse pakkumiseks kasutavad meie Veebilehel küpsiseid ka kolmandate osapoolte pakutud tarkvarad, näiteks kasutajate kohta käivat statistikat koguvad tarkvarad (nt Google Analytics), mis ei seo küpsiste kaudu saadud sirvimiskäitumist konkreetse Kasutajaga.

Meie lehte kasutades nõustute meie Küpsistepoliitikaga.

Kui kaua säilitame andmeid?

Me säilitame isikuandmeid ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas väljatoodud põhjustel ja nii kaua, kuni meil on õiguslik või äriline vajadus nende säilitamiseks.

Andmetele ligipääs

Kasutajal on õigus ja võimalus taotleda koopia enda isiklikest andmetest, mida me säilitame. Andmete saamiseks palume võtta ühendust Privaatsuspoliitika Kontaktandmete lõigus välja tootud kontaktandmetel.

Andmete kustutamine ja kasutamise piiramine

Oma andmete, v.a. raamatupidamisest ning seadusest tulenevate säilitamist vajavate andmete, kustutamist ja kasutamise piiramist saab Kasutaja taodelda võttes ühendust Privaatsuspoliitika Kontaktandmete lõigus välja tootud kontaktandmetel.

Kontaktandmed

Isikuandmetega seotud päringute ja taotlustega palume ühendust võtta allolevatel kontaktidel:

Ropka Värvikoda OÜ
Ringtee 43, Tartu
50105 Eesti

E-post: sten@ropkaauto.ee
Tel: +372 733 1497
Fax: +372  736 6463